Fortsätt till innehållet

Klimatfärdplan

Klimatfärdplanen för Ingå görs upp under första delen av 2023. Den kommer att vara ett bra ramverk för klimatarbetet i Ingå.

Klimatpolitiken och målen för den har i både Finland och EU stramats åt. En proposition har getts av regeringen till riksdagen med förslag till lag om ändring av klimatlagen 423/2022. I propositionen ingår ett förslag att kommunerna skall ha en klimatplan gjord och att den uppdateras kontinuerligt. (§ 14a)