Fortsätt till innehållet

Grundvatten

I Ingå finns flera grundvattenområden som är viktiga med tanke på vattenförsörjningen (klass 1) samt flera grundvattenområden som är lämpliga för vattenförsörjning (klass 2).

Det finns sju grundvattenområden av klass 1 helt eller delvis i Ingå och sex av klass 2. Kyrkbyns vattentäkt finns i Bollstad på Storgårds grundvattenområde.

Grundvattenområdena inverkar på all verksamhet

Enligt miljöskyddslagen är det absolut förbjudet att förorena grundvatten. Därför finns det begränsningar gällande grundvattenområden bland annat på

Också i miljövårdens tillstånds-, anmälnings- och utlåtandeärenden inverkar grundvattenområdena väsentligt på innehållet i beslut och utlåtanden.

Skyddsplaner för grundvattenområden

Skyddsplanen för grundvattenområdena i Ingå uppdaterades under 2014. Målet för skyddsplanerna är bl.a. att förebygga en försämring av grundvattnets kvalitet. I skyddsplanerna har bl.a. riskobjekt på grundvattenområden kartlagts.