Fortsätt till innehållet

Till miljövården hör övervakningsuppgifter, beviljande av lov till olika funktioner samt olika uppgifter gällande utvecklande av miljön och förebyggande av skador på miljön.

Byggnads- och miljönämnden ansvarar för miljöskyddet i Ingå kommun. Miljöchefen fungerar som ansvarig tjänsteman i byggnads- och miljönämnden.

Beaktandet av miljön och främjandet av miljöskyddet berör all kommunal verksamhet. Miljöväsendet strävar genom övervaknings- och rådgivningsverksamhet till att påverka kommuninvånarna och företagen att förorsaka möjligast lite miljöolägenheter och att de eventuella olägenheterna skulle kunna förhindras med måttliga medel och kostnader.