Fortsätt till innehållet

Miljövård inom lantbruket

Syftet med miljövården inom lantbruket är i första hand att minska på vattendragsbelastning som härstammar från lantbruket.

Miljövårdsmyndigheten i kommunen svarar för sin del om uppgifterna gällande lantgårdars miljövård.

Västra Nylands landsbygdsförvaltning

Ingå är värdkommun för Västra Nylands landsbygdsförvaltning som omfattar regionens cirka 1200 gårdar. I Västra Nylands landsbygdsförvaltning medverkar följande kommuner och städer: Esbo, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Läs mera