Fortsätt till innehållet

Miljökonsekvensbedömning (MKB)

Miljökonsekvensbedömningar genomförs för att minska eller helt avvärja skadliga konsekvenser på miljön.

Miljökonsekvensbedömningar görs bland annat i samband med planeringen av motorvägar, kraftverk eller avstjälpningsplatser. I MKB görs miljökonsekvensbedömningen i samband med planeringen, före beslutsfattandet, då man har goda möjligheter att påverka lösningarna och ännu kan överväga alternativa angreppssätt. Alla som berörs av ett projekt får delta i miljökonsekvensbedömningen. Den som planerar projektet ska också se till att nödvändiga miljöutredningar utförs.

Miljökonsekvensbedömningen bör vara utförd och kontaktmyndighetens utlåtande (oftast NTM-centralen) avgivet innan några som helst tillstånd för verksamheten kan beviljas. Av tillståndet bör framgå hur miljökonsekvensbedömningen beaktats.