Fortsätt till innehållet

Avloppsvatten

Avloppsvatten belastar naturen, det har bland annat en gödande effekt p.g.a. näringsämnen som kväve och fosfat och kan innehålla farliga kemikalier. Otillräckligt eller obehandlat avloppsvatten kan förorena grundvattnet.

Avloppsvatten

Avloppsvatten

Olika typer av orenat avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen som kan orsaka miljöolägenheter, såsom övergödning och påverka kvaliteten i yt- och grundvatten. Avloppsvatten måste därför rengöras för att skydda miljön.

Läs mera