Fortsätt till innehållet

Vattenskydd

Målet med vattenskyddet är att tillståndet för yt- och grundvattnen allra minst ska vara bra. Det uppfylls endast delvis i Ingå. Även du kan med dina val inverka på vattnets tillstånd!

Ytvattnens ekologiska status har år 2022 bedömts vara god för Ingarskila å och Marsjön, måttlig för Linkulla sjö, Bruksträsket, Ingå å och Källträsket, otillfredsställande för Högbensjön och hela havsområdet kring Ingå.

Mera information om vattendragen i Västra Nyland, bl.a. om deras tillstånd och vilka restaureringsarbeten som görs för att förbättra deras tillstånd :

Förebyggandet av vattnens övergödning börjar med dig!

Det finns i ett flertal olika sätt för att förbättra vattnens tillstånd och för att förhindra försämring av kvaliteten. I de flesta fall är det viktigaste att minska den yttre näringsbelastningen.

Som kommuninvånare eller sommargäst kan du alltså se till att: