Fortsätt till innehållet

Tillsyn av djurstallar

Största delen av djurstallen i Ingå är häststall. De kan orsaka nitratutsläpp som övergöder vatten. 

Hästuppfödning kan orsaka utsläpp och luktolägenheter som övergöder vatten. Samma gäller för annan djuruppfödning. Miljötillsynen ska underrättas bland annat om inrättande av ett nytt häststall och om lagring av stallgödsel i stack. 

Om djurstall och hantering och lagring av stallgödsel bestäms bland annat i nitratförordningen, det vill säga statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling. 

Ingås miljövårdsmyndighet ska underrättas när häststallverksamhet inleds. Dessutom ska man göra en anmälan om lagring av stallgödsel i stack och om spridning av stallgödsel i november.