Fortsätt till innehållet

Allemansrätten

Allemansrätten är rätten för oss alla att vistas i naturen oavsett vem som äger eller förvaltar området. Du behöver alltså inte markägarens tillstånd och det kostar ingenting att vistas i naturen och syssla med sådant som allemansrätten tillåter.

Den traditionella allemansrätten som tillämpas i vårt land ger oss utomordentliga möjligheter att röra oss ute i skog och mark och på våra otaliga vattendrag för att söka rekreation och avkoppling. Det är dock viktigt att beakta naturkonsekvenserna av vistelsen.

Då man utnyttjar allemansrätten får man inte orsaka markägaren, markanvändningen eller naturen mer än smärre olägenheter.

Allemansrätten gäller inte i skyddsområden. Naturvårdslagen ger möjligheter att begränsa vistelse, fiske samt skydda växter för att nå områdets skyddsmål. Vistelsen kan begränsas om bevarandet av områdets flora eller fauna så kräver.

Allemansrätten i ett nötskal

Du får:
Du får inte: