Fortsätt till innehållet

Återanvändning av överskottsjord

I de flesta fall räknas överskottjord som avfall och skall föras till en lovlig avfallsstation. Utnyttjande av avfall kräver i regel miljölov.

Överskottsjord räknas inte som avfall och kan användas utan miljölov ifall följande kriterier uppfylls:

Innan användande av överskottsjord ska följande information lämnas in till miljötillsyn:

Vid behov ber tillsynsmyndigheten om tilläggsuppgifter och ger på basen av uppgifterna ett utlåtande.