Fortsätt till innehållet

Tillstånds- och anmälningsfrågor

Miljövårdsmyndigheten i Ingå kommun fattar olika beslut och behandlar ansökningar och anmälningar utgående från bland annat miljöskyddslagen, marktäktslagen, avfallslagen, vattenlagen, lagen om vattentjänster, naturvårdslagen, miljöskyddslagen för sjöfarten, terrängtrafiklagen, sjötrafiklagen och lagen om friluftsliv eller förordningar som getts med stöd av dessa.

Miljövårdsmyndigheten ger även råd till sökande i frågor gällande tillstånd och anmälningar. Information om tillstånds- och anmälningsförfaranden finns också på miljöförvaltningen sidor.