Fortsätt till innehållet

Miljötillstånd inom jordbruk

Det krävs tillstånd för viss verksamhet i jordbruksproduktionen, så som djurstall med ett djurantal som överskrider det föreskrivna antalet.

På miljöförvaltningens sidor finns det närmare information gällande djurantalen för de olika verksamheterna. Där finns även miljövårdsblanketter för jordbruket.