Fortsätt till innehållet

Kompostering

Inom området för Nylands avfallsnämnd gäller anmälningsskyldigheten alla som komposterar bioavfall. Anmälningsskyldigheten trädde i kraft 1.9.2022.

I enlighet med den uppdaterade avfallslagen skall man göra anmälan till kommunens avfallsmyndighet om man komposterar bioavfall på fastigheten. Inom området för Nylands avfallsnämnd gäller anmälningsskyldigheten alla som komposterar bioavfall. Anmälningsskyldigheten trädde i kraft 1.9.2022.

Anmälan kan göras elektroniskt på deras hemsida eller skrivas ut för ifyllnad och skickas till dem per post. Också kompostering som sker under en del av året, t.ex.  på sommarstugan skall anmälas. Kompostering av trädgårdsavfall, som kvistar och löv, behöver inte anmälas. Genom att göra en anmälan kan tömningsintervallet för blandavfall förlängas till fyra veckor.

Anmälan och tilläggsinformation (speciellt 14 § om kompostering i avfallshanteringsföreskrifterna) finns på Nylands avfallsnämnds sida(du flyttas till en ny sida)