Fortsätt till innehållet

Kommunstyrelsen beslöt 23.10.2023 § 194, avbryta Joddböle I-II detaljplanändrings beredningen.

Joddböle I-II förslag till påseende 19.5-20.6.2022