Fortsätt till innehållet

Joddböle I-II förslag till påseende 19.5-20.6.2022

Kommunstyrelsen beslöt 23.10.2023 § 194, att Joddböle I-II detaljplanändrings beredning avbryts.