Fortsätt till innehållet

Dalskogen I program för deltagande och bedömning till påseende 25.11.2022-10.1.2023

Programmet för deltagande och bedömning framlagd till påseende 5.1.-13.2.2023

Bergvalla III detaljplan förslag framlagd till påseende 9.2-20.3.2023

Utredningar mm (en del av utredningarna finns endast på finska)