Fortsätt till innehållet

Rövargränd detaljplan har blivit godkänd i Ingå kommunfullmäktige 11.9.2023

Rövargränd förslag till detaljplan framlagd till påseende 13.4-15.5.2023

Rövargränd utkast till detaljplan framlagd till påseende 27.6-15.8.2022