Fortsätt till innehållet

Besvär har lämnats till Helsingfors förvaltningsdomstol på kommunfullmäktigas beslut 11.9.2023 § 24 att godkänna detaljplanändringen