Fortsätt till innehållet

Aktuellt i Degerby skola

Degerby skolas händelsekalender 2023- 2024 uppdateras regelbundet under läsåret. Vårdnadshavarna får aktuell information genom Wilma.