Fortsätt till innehållet

Aktuellt i Degerby skola

Degerby skolas händelsekalender 2023- 2024 uppdateras regelbundet under läsåret. Vårdnadshavarna får aktuell information genom Wilma.

Henrik Wickström besöker skolan

I början av januari besökte riksdagsman Henrik Wickström vår skola och träffade både elever och personal.

Utfärd till Helsingfors

Vi åkte på guidad tur i Helsingfors 26.10.

Skolåret inleds

Vi inledde skolåret tillsammans på skolgården. I september hade vi en vattentemadag i Kopparnäs.