Fortsätt till innehållet

Vällkommen till Degerby skola!

Degerby skola är en trivsam svenskspråkig skola i Degerby, östra delen av Ingå kommun.

Under läsåret 2022- 2023 har skolan ca 70 elever från förskola till årskurs 6. Skolan arbetar med flexibel nybörjarundervisning. Det innebär att eleverna från förskolan till åk 2 arbetar en hel del i åldersintegrerade grupper. Undervisningen ordnas dels med barn i samma ålder, dels i åldersblandade grupper och dels med alla elever samlade i en grupp, men med flera vuxna
närvarande.

Tillsammans med morgon- och eftermiddagsverksamheten bildas ett heltäckande och funktionellt daghems- och skolcentrum i Degerby.

Ta kontakt

Degerby skola

Degerbyvägen 106

10160 Degerby

Henrika Ekman

rektor, Degerby skola

Minna Lundberg

Kanslist, Degerby skola

Merja Olkinuora

Bildningschef

E-postadresser enligt principen fornamn.efternamn(at)inga.fi förutom i de fall där annan e-postadress har angivits

Kontakt mellan hem och skola även via Wilma(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida).

Rektor Henrika Ekman +358 50 440 3978

Prorektor Helena Fagerholm +358 50 329 0087

Personalrum: +358 9 2951 5231

SMS personalrum / kanslist Minna Lundberg: +358 50 4403979

Kök: +358 50 401 5852


Lärarna 2022- 2023

Förskolan Agneta Karlsson

åk 1-2 Siv Fagerström

åk 3-4 Prorektor Helena Fagerholm

åk 5 Magnus Ljunqvist

åk 6 Ulrika Wärnå

Speciallärare, Nora Sund

Speciallärare inom småbarnspedagogiken, Sonja Forsberg

Lärare i finska, Tomi Aremaa

Timlärare Rigmor Andersson, Mats Lindroos (slöjd)


Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Minna Lundberg

Pia Halme

Janica Klingberg

Eftis +358 50 306 6717

Elevvård

Skolkurator

Ulla Ekblad, +358 50 373 2160, ulla.ekblad@luvn.fi

Skolpsykolog

Sini Oristo, +358 406591914, ext-sini.oristo@luvn.fi

Skolhälsovård

Jenny Rosenqvist, +358 50 595 0462, jenny.rosenqvist@luvn.fi

Bekanta dig även med dessa:

Du kanske är intresserad av: