Fortsätt till innehållet

Välkommen till Degerby skola!

Degerby skola är en trivsam svenskspråkig skola i Degerby, östra delen av Ingå kommun.

Under läsåret 2023- 2024 har skolan ca 60 elever från förskola till årskurs 6. Skolan arbetar med flexibel nybörjarundervisning. Det innebär att eleverna från förskolan till åk 2 arbetar en hel del i åldersintegrerade grupper. Undervisningen ordnas dels med barn i samma ålder, dels i åldersblandade grupper och dels med alla elever samlade i en grupp, men med flera vuxna
närvarande.

Tillsammans med morgon- och eftermiddagsverksamheten bildas ett heltäckande och funktionellt daghems- och skolcentrum i Degerby.

Ta kontakt

Degerby skola

Degerbyvägen 106

10160 Degerby

Henrika Ekman

rektor, Degerby skola

Minna Lundberg

Kanslist, Degerby skola

E-postadresser enligt principen fornamn.efternamn(at)inga.fi förutom i de fall där annan e-postadress har angivits

Kontakt mellan hem och skola även via Wilma(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida).

Rektor Henrika Ekman +358 50 440 3978

Vice rektor Helena Fagerholm +358 50 329 0087

Personalrum +358 50 4403979

Kök: +358 50 401 5852


Lärarna

Förskolan Agneta Karlsson

åk 1-2 Siv Fagerström

åk 3-4 Ulrika Wärnå

åk 5-6 Magnus Ljunqvist

Speciallärare, Nora Sund

Speciallärare inom småbarnspedagogiken, Ulrika Eur-Nyholm

Lärare i finska, Tomi Aremaa

Timlärare Helena Fagerholm (vice rektor)


Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Minna Lundberg

Janika Klingberg

Pia Halme

Eftis +358 50 306 6717

Elevvård

Skolkurator

Ulla Ekblad, +358 50 373 2160, ulla.ekblad@luvn.fi

Skolhälsovård

Jenny Rosenqvist, +358 50 595 0462, jenny.rosenqvist@luvn.fi

Bekanta dig även med dessa:

Du kanske är intresserad av: