Fortsätt till innehållet

Skolbyggnad, Degerby skola

Degerby skolans rödmålade skolbyggnad byggdes år 1961. Skolan har utvidgats två gånger som ett resultat av det ökade elevantalet. Lär- och arbetsmiljöns kvalitet och fastighetens tillstånd följs upp regelbundet med olika kvalitetsmätare.

År 1993 fick skolan sin efterlängtade gymnastik- och festsal. Ungefär tio år senare byggdes en ny flygel med fyra klassrum och personalutrymmen. De gamla radhusbostäderna har byggts om och inhyser idag daghemsverksamhet på såväl svenska som finska.

Degerby filialbibliotek finns i skolans utrymme.

Ingå kommuns tekniska chef ansvarar för skolfastigheten.

Peter Bergman

Teknisk chef

Du kanske är intresserad av:

Kommunala fastigheter

Ingå kommun äger och underhåller vissa fastigheter där kommunal service anordnas. Dessa inkluderar till exempel …

Läs mera