Fortsätt till innehållet

Dagliga arbetstider i Degerby skola

Morgonövervakning på skolgården börjar klockan 8.00. Skoldagen börjar klockan 8.30 och slutar varierande antingen klockan 12.30 eller klockan 14.30.

Skoldagar under läsåret 2023- 2024

Årskurser 0-2
Årskurser 3 -6

Du kanske är intresserad av:

Läsårets arbets- och lovtider

Ett läsår har 190 arbetsdagar. Av dessa bortfaller självständighetsdagen, trettondagen och första maj om de infaller på en vardag.

Läsårets arbets- och lovtider