Fortsätt till innehållet

Samarbetet mellan hem och skola i Degerby skola

Vårdnadshavarnas delaktighet och deras möjlighet att vara med i skolarbetet och utveckla det är en central del av Degerby skolans verksamhetskultur. Hemmets och skolans fostringssamarbete ökar elevens, klassens och hela skolans välbefinnande och trygghet. Samarbetet mellan hem och skola grundar sig på förtroende, jämlikhet och ömsesidig respekt.

Hemmets och skolans fostringssamarbete

Vårdnadshavarna är skolans viktigaste samarbetsparter. Skolans och hemmets gemensamma fostringsansvar förstärks i fortgående dialog mellan hemmet och skolan. Ett gott samarbete mellan hemmet och skolans samt hela skolgemenskapens samhörighet främjas av:

Gemensamma träffar och händelser

Det finns många typer av träffar i skolan t.ex.

Alla kommande händelser och övrigt information hittar ni på Wilma.

Du kanske är intresserad av:

Skolan deltar ochså i nationella hem och skolans samarbetshändelser. Den nationella Hem och skola- dagen(du flyttas till en ny sida) sker årligen den sista fredagen i september.

Äiti ja lapsi yhdessä koululla

Alla föräldrar i Degerby skola hör till föräldraföreningen. Deltagande i föräldraföreningens verksamhet är frivilligt.

Degerby hem och skola r.f. är en viktig aktör och samarbetspartner, som ordnar klassmöten och olika aktiviteter för eleverna.

Föreningens verksamhet påverkar lokalt barnens uppväxtmiljö:

  • Främjar fostringsgemenskap, gemenskaplighet och barns välmående
  • följer beslutsfattande i kommunen
  • deltar i befrämjandet av barns och ungas välbefinnande i Ingå
  • Samarbetar med olika företag som arbetar för barns och ungas bästa
Kontaktuppgifter

Degerby hem och skola r.f. ger ut egen information på Facebook.(du flyttas till en ny sida)

Wilma i kommunikationen mellan hemmet och skolan

För vårdnadshavaren är Wilma ett dagligt verktyg för att följa med vad som händer i …

Läs mera