Fortsätt till innehållet

Morgon- och eftermiddagsverksamhet i Degerby skola

Morgonverksamheten i Degerby skola ordnas fr.o.m. klockan 7.00. Eftermiddagsverksamheten börjar genast när skoldagen slutar och pågår till klockan 17.00. Verksamheten ordnas inte på lördagar som undantagsvis är skoldagar.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet i Degerby skola ordnas i skolans utrymmen och på skolgården. Morgon- och eftermiddagsverksamhet erbjuds för eleverna i åk 1 och 2, för elever med förlängd läroplikt samt för elever med beslut om särskilt stöd på andra årskurser. Förskoleundervisningens förskoleklubb och skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet är verksamma parallellt i Degerby skola.

För morgon- och eftermiddagsversamheten i Degerby skola ansvarar skolans rektor Henrika Ekman som är också direkt förman för ledarna. För organisering av morgon- och eftermiddagsverksamheten i Ingå kommun ansvarar bildningchefen Merja Olkinuora.

Mera information om organiseringen av morgon- och eftermiddagsverksamheten i Degerby skola, bl.a. verksamhetens innehåll, mellanmål och läxläsning finns i läsårsplan 2023- 2024, som är snart på kommande.

Ledarna 2023- 2024
  • Pia Halme
  • Janica Klingberg
  • Minna Lundberg

Kontakta ledarna via Wilma, e- post (förnamn.efternamn(at)inga.fi) eller morgon- och eftermiddagsverksamhets telefon.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet Degerby skola

Degerbyvägen 106

10160 Degerby

Henrika Ekman

Rektor, Västankvarns skola

Minna Lundberg

Kanslist, Degerby skola

Bekanta dig även med dessa:

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Målen för morgon- och eftermiddagsverksamheten är att minska den tid som barnen tillbringar ensamma och ge barnen en bekant och trygg plats där de kan tillbringa fritid efter skolan. Förskoleundervisningens förskoleklubb och skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet är verksamma parallellt i skolorna.

Läs mera om verksamhetsavgifter, mål och organisering av verksamheten