Fortsätt till innehållet

Dagliga arbetstider I Kyrkfjärdens skola

Morgonöverbevakning på skolgården börjar klockan 8.30. Skoldagen börjar klockan 9.00 och slutar varierande antingen klockan 13.00 eller klockan 15.00. Efter skoldagen ordnas övervakning för elever som väntar på skolskjutsar.

Skoldagar under läsåret 2023- 2024

Raster

Skolans arbetsdag är indelad i ett förmiddags- och eftermiddagsblock. Förmiddagsblocket är kl. 9.00-10.30 och eftermiddagsblocket är kl. 13.25-14.55. Blocket är 90 minuter. På det här sättet blir också rasterna längre.

Du kanske är intresserad av:

Läsårets arbets- och lovtider

Ett läsår har 190 arbetsdagar. Av dessa bortfaller självständighetsdagen, trettondagen och första maj om de infaller på en vardag.

Läsårets arbets- och lovtider