Fortsätt till innehållet

Välkommen till Kyrkfjärdens skola!

Lapset kuumailmapallon kyydissä

Kyrkfjärdens skola är Ingås största svenska skola. Skolan är idylliskt belägen invid Ingå å, mellan Ingå kyrka och den vackra Gammelgården.

Under läsåret 2023- 2024 har skolan 134 elever. I skolan finns en förskolegrupp, 6 basgrupper och en smågrupp inom ramen för specialundervisnig. Morgon- och eftermiddagsverksamheten för åk 0.-2. sker I skolans utrymmen.

Ta kontakt

Kyrkfjärdens skola

Museivägen 7

10210 Ingå

Jessika Elfving

Rektor, Kyrkfjärdens skola

Monica Weckström

Skolsekreterare

E-postadresser enligt principen fornamn.efternamn(at)inga.fi förutom i de fall där annan e-postadress har angivits.

Kontakt mellan skola och hem även via Wilma

Rektor Jessika Elfving +358 50 4407258

Personalrum +358 50 4403389

Skolkanslist Monica Weckström +358 50 4403 747

Förskolan +358 50 3807 127

Morgon- och eftermiddagsverksamhet +358 50 4105 451

Lärare 2023-2024

Förskolan Pamela Lindholm-Kempe och Emilia Wessman

Speciallärare i småbarnspedagogik Sonja Forsberg

Åk 1. – 2. Lisa Nylund ja Ingegerd Lindroos

Åk 3. Camilla Lindholm

Åk 4. Jonna Ginström

Smågrupp 3-4 Kaisa Laitinen

Åk 5. Susanna Malmsten- Öhman

Åk 6. Minttu Myllynen

Timlärare Mats Lindroos, Rigmor Andersson

Speciallärare Maria Nylund

FinskaTomi Aremaa

Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Corinne Grönroos, skolan och eftis

Janica Klingberg, skolan

Åsa Holmberg, eftis

Krista Lindholm, förskolan och morris och eftis

Heidi Lindström, skolan och morris

Mari Pesonen, skolan och eftis

Johanna Silfverbrand, skolan och eftis

Lena Svenn, skolan och eftis

Marianne Westerlund, skolan och eftis

Regina Westerholm, förskolan och morris och eftis

Mira Weckström- Nyberg, skolan

Skolkurator

Ulla Ekblad +358 50 373 2160, ulla.ekblad@luvn.fi

Skolhälsovård

Jenny Rosenqvist +358 50 5950462, jenny.rosenqvist@luvn.fi


Hem och skola -förening

Hem och skola r.f. – Kyrkfjärdens skola Heidi Pått, puheenjohtaja Hem
och skola vid Kyrkfjärdens skola r.f.

Bekanta dig även med dessa:

Du kanske är intresserad av: