Fortsätt till innehållet

Välkommen till Kyrkfjärdens skola!

Lapset kuumailmapallon kyydissä

Kyrkfjärdens skola är Ingås största svenska skola. Skolan är idylliskt belägen invid Ingå å, mellan Ingå kyrka och den vackra Gammelgården.

Under läsåret 2022- 2023 har skolan 142 elever varav 118 elever går i den grundläggande utbildningen 1-6 och 24 barn i förskolan. I skolan finns 7 basgrupper och två smågrupper inom ramen för specialundervisnig. Morgon- och eftermiddagsverksamheten för åk 0.-2. sker I skolans utrymmen.

Ta kontakt

Kyrkfjärdens skola

Museivägen 7

10210 Ingå

Jessika Elfving

Rektor, Kyrkfjärdens skola

Monica Weckström

Skolsekreterare

Merja Olkinuora

Bildningschef

E-postadresser enligt principen fornamn.efternamn(at)inga.fi förutom i de fall där annan e-postadress har angivits.

Kontakt mellan skola och hem även via Wilma

Rektor Jessika Elfving +358 50 4407258

Personalrum +358 50 4403389

Skolkanslist Monica Weckström +358 50 4403 747

Förskolan +358 50 3807 127

Morgon-och eftermiddagsverksamhet +358 50 4105 451

Lärare 2022-2023

Förskolan Pamela Lindholm-Kempe och Emilia Wessman

Speciallärare inom småbarnspedagogik Sonja Forsberg

Åk 1 Lisa Nylund

Åk 2 Ingegerd Lindroos

Åk 3 Jonna Ginström

Åk 4 Susanna Malmsten-Öhman

Smågrupp 3-4 Kaisa Laitinen

Åk 5 Minttu Myllynen

Åk 6 Camilla Lindholm

Smågrupp 5-6 Katja Hindersson

Timlärare Mats Lindroos, Magnus Ljungqvist

Speciallärare Maria (Mia) Nylund

Finska Tomi Aremaa

Skolgångshandledare

Ulrica Degerth, förskolan och eftis

Åsa Holmberg, eftis

Heidi Lindström, åk 6 och eftis

Mari-Ann Nyman, förskolan och eftis

Mari Pesonen, åk 1 och eftis

Johanna Silfverbrand, åk 3 och eftis

Frida Strandström, åk 4 och eftis

Lena Svenn, åk 5-6 smågrupp

Marianne Westerlund, åk 3-4 smågrupp

Regina Westerholm, åk 5-6 smågrupp

Elvis Åberg, åk 5 och eftis

Mira Weckström- Nyberg, åk 2 och eftis

Skolkurator

Ulla Ekblad +358 50 373 2160, ulla.ekblad@luvn.fi

Skolpsykolog

Sini Oristo +358 40 659 1914, ext-sini.oristo@luvn.fi

Skolhälsovård

Jenny Rosenqvist +358 50 5950462, jenny.rosenqvist@luvn.fi


Hem och skola -förening

Hem och skola r.f. – Kyrkfjärdens skola Heidi Pått, ordförande Hem
och skola vidKyrkfjärdens skola r.f.

Bekanta dig även med dessa:

Du kanske är intresserad av: