Fortsätt till innehållet

Aktuellt i Kyrkfjärdens skola

Kyrkfjärdens skolas händelsekalender 2022- 2023 uppdateras regelbunder under läsåret. I händelsekalender hittar du skolans allmän kommande händelser. Vårdnadshavarna får aktuell information också genom Wilma.