Fortsätt till innehållet

Aktuellt i Kyrkfjärdens skola

Kyrkfjärdens skolas använder Wilma för att informera om händelser i skolan. Vårdnadshavarna får aktuell information genom samma system.

Trafikarrangemang vid Kyrkfjärdens skola

Skolåret i nya Kyrkfjärdens skola inleds 10.8 och därmed har trafikarrangemangen vid området förändrats. ​ …

Läs mera