Fortsätt till innehållet

Samarbetet mellan hem och skola i Kyrkfjärdens skola

Vårdnadshavarnas delaktighet och deras möjlighet att vara med i skolarbetet och utveckla det är en central del av Kyrkfjärdens skolans verksamhetskultur. Hemmets och skolans fostringssamarbete ökar elevens, klassens och hela skolans välbefinnande och trygghet. Samarbetet mellan hem och skola grundar sig på förtroende, jämlikhet och ömsesidig respekt.

Hemmets och skolans fostringssamarbete

Vårdnadshavare är de vigtigaste samarbetspartner för skolan. Skolans och hemmets gemensamma fostringsansvar förstärks i fortgående dialog mellan hemmet och skolan. Ett gott samarbete mellan hemmet och skolans samt hela skolgemenskapens samhörighet främjas av:

Gemensamma träffar och händelser

Det finns många typer av träffar i skolan t.ex.

Alla kommande händelser och övrigt information hittar ni ochså på Wilma.

Du kanske är intresserad av:

Skolan deltar ochså i nationella hem och skolans samarbetshändelser. Den nationella Hem och skola- dagen(du flyttas till en ny sida) sker årligen den sista fredagen i september.

Äiti ja lapsi yhdessä koululla

Alla föräldrar i Kyrkfjärdens skola hör till föräldraföreningen. Deltagande i föräldraföreningens verksamhet är frivilligt.

Föreningen Hem och Skola vid Kyrkfjärdens skola är en viktig aktör och samarbetspartner, som ordnar klassmöten och olika aktiviteter för eleverna.

Föreningens verksamhet påverkar lokalt till barns tillväxtmiljö bl.a.:

 • främjar fostringsgemenskap, gemenskaplighet och barns välmående
 • följer beslutsfattande i kommunen
 • deltar befrämjandet av barns och ungas välbefinnande i Ingå
 • samarbetar med olika företag som arbetar för barns och ungas bästa
Sagornas natt

I samarbete med Föreningen Hem och Skola brukar skolan ha ett läsprojekt som avslutas med evenemanget Sagornas natt i november. Evenemanget har redan varit en tradition i många år och brukar vara välbesökt. Maskeradklädda elever, föräldrar och personal får träffas under en kväll med mycket varierande program på skolan.

Styrelsemedlemmar
 • Heidi Pått, ordförande
 • Linda Forsström, viceordförande
 • Jessica Olme- Bos, kassör
 • Sophie Kawecki, sekreterare
 • Henna Wilkman, styrelsemedlem
 • Andreas Hindersson, styrelsemedlem
 • Anna Holmberg, styrelsemedlem
 • Maria Damén, styrelsemedlem
Kontaktuppgifter

Föreningen ger ut egen information på Facebook(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida). Ni kan ta kontakt med föreningens styrelse genom att skicka mejl till heidi.patt@gmail.com.

Wilma i kommunikationen mellan hemmet och skolan

För vårdnadshavaren är Wilma ett dagligt verktyg för att följa med vad som händer i …

Läs mera