Fortsätt till innehållet

Skolbyggnad, Kyrkfjärdens skola

Kyrkfjärdens skolans nuvarande skolbyggnad togs i bruk år 1977. Sedan dess är skolbyggnad och skolgården renoverats och utvidgats många gånger under årens lopp. Byggarbetet med den nya skolbyggnaden blir snart färdigt.

En renovering av Kyrkfjärdens skolan har varit aktuell sedan 2013. Projektets planering har inletts under sommaren 2021. Den nya skolan har blivit färdig i våren 2023 och gårdarna färdigställs på hösten 2023.

Lär- och arbetsmiljöns kvalitet och fastighetens tillstånd följs upp regelbundet med olika kvalitetsmätare.

Ingå kommuns tekniska chef ansvarar för skolfastigheten.

Peter Bergman

Teknisk chef

Du kanske är intresserad av:

Kommunala fastigheter

Ingå kommun äger och underhåller vissa fastigheter där kommunal service anordnas. Dessa inkluderar till exempel …

Läs mera