Fortsätt till innehållet

Dagliga arbetstider i Merituulen koulu

Morgonöverbevakning på skolgården börjar klockan 8.30. Skoldagen börjar klockan 9.00 och slutar varierande antingen klockan 13.00 eller klockan 15.00. Efter skoldagen ordnas övervakning för elever som väntar på skolskjutsar.

Skoldagar under läsåret 2022- 2023

Skoldagens tidtabell

Koulupäivän aikataulu taulukossa

Morgon- och mellanmål

Skolans dörrar hålls låst under dagen. Dörrklockor finns på ytterdörrar vid Idrottsvägen. De vårdnadshavare vars barn deltar i morgon- och eftermiddagsverksamhet, kan hämta sina barn antingen genom att ringa på dörrklockan vid huvuddörren eller från skolgården när verksamheten sker ute.

Du kanske är intresserad av:

Läsårets arbets- coh lovtider

Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.

Läsårets arbets- och lovtider