Fortsätt till innehållet
Purjevene aamuauringossa

Välkommen till Merituulen koulu!

Merituulen koulu är Ingås finska lågstadieskola. Skolan ligger på en naturskön plats nära Ingå centrum, med skogen runt skolan och på gåavstånd från havsstranden.

Under läsåret 2022- 2023 har skolan ca 170 elever från förskola till årskurs 6.

I skolan finns två flexibel undervisningsgrupper inom förskoleundervisning och den grundläggande utbildning i åk 0-2, 8 undervisningsrupper inom grundläggande utbildning i åk 3-6, två smågrupper inom specialundervisning och en grupp i undervisning som förbereder för grundläggande utbildning som är avsedd för barn med invandrarbakgrund. Undervisning i finska som andraspråk och litteratur (S2) erbjuds de elever som ännu inte kan finska tillräckligt bra för att kunna studera lärokursen finska och litteratur.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten för åk 0.-2. sker I skolans utrymmen.

Ta kontakt

Merituulen koulu

Idrottsvägen 3

10210 Inkoo

Satu Suonpää

Rektor, Merituulen koulu

Monica Weckström

Skolsekreterare

Merja Olkinuora

Bildningschef

E-postadresser enligt principen fornamn.efternamn(at)inga.fi förutom i de fall där annan e-postadress har angivits.

Kontakt mellan skola och hem även via Wilma.


Rektor Satu Suonpää
+358 9 2951 5210/ +358 50 3732 171

Vicerektor Tanja Löfgren +358 50 3732 176 

Skolkanslist Monica Weckström
+358 50 4403 747

Personalrum, Majakka
+358 9 2951 5212/ +358 50 3221 970

Morgon- och eftermiddagsverksamhet
+358 9 2951 5215/ +358 50 3732 175


Lärare 2022-2023:

0-2A  Ata Nousiainen    +358 40 159 1115

0-2A  Satu Ikkala  +358 50 4146 228

0-2B  Tuija Pääkkönen +358 50 5727 950

0-2B  Mariina Saario +358 50 5780 717

3A  Sini Ruusutie +358 50 4096 009

3B  Pauliina Toivola   +358 50 5263 070

4A  Susanna Soukka  +358 50 4114 661

4B  Riikka Hiljanen +358 50 4308 160

5A  Päivi Keski-Karhu +358 50 4396 276 

5B  Eliisa Nieminen +358 50 3497 258 

6A  Tanja Löfgren +358 50 3732 176

6B  Sanna Manns  +358 50 4639 987


Specialundervisning, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen och timlärare

Ilona Peräkylä, specialundervisning  +358 50 3221 949

Ulrika Eur-Nyholm, speciallärare inom småbarnspedagogik +358 50 4119 125

Mari Hedberg, specialundervisning, smågrupp 1,
+358 50 3222 685

Katrina Räisänen-Sondermann, specialundervisning, smågrupp 2,
+358 50 4141 780

Minna Pohjola, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen och S2- undervisning, +358 50 5324 811

Mats Lindroos, timlärare (handarbete/ slöjd), +358 50 3439 749

Päivi Kasala, timlärare (ortodox religion)

Skolgångshandledare

Minna Bergholm

Marina Hausalo

Heli Helvamo

Mari Stenström

Anne Söderlund

Liisa Valle

Eveliina Wasström

Saila Wessman

Sonja Wide 

Heidi Latvala


Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Minna Bergholm, Heli Helvamo, Mari Stenström, Saila Wessman, Liisa Valle, Sonja Wide och Heidi Latvala
+358 9 2951 5215 ja +358 50 3732 175


Skolkurator

Ulla Ekblad, +358 50 3732 160, ulla.ekblad@luvn.fi

Skolpsykolog

Mirjami Karttunen, +358 50 3426 524,
mirjami.karttunen@luvn.fi

Skolhälsovård

Jenny Rosenqvist, +358 50 5950 462,
jenny.rosenqvist@luvn.fi

Compass Group personal, mat- och städningsservice

Kirsi Jokinen
Ulla Niemenoja-Penttinen

Merituulen koulus köket +358 50 4476 573                       

Merituulen koulun vanhempainyhdistys r.y.

pj. Karoliina Kiviniemi, merituulenkoulunmevy@gmail.com

Bekanta dig även med dessa:

Du kanske är intresserad av: