Fortsätt till innehållet

Samarbetet mellan hem och skola i Merituulen koulu

Vårdnadshavarnas delaktighet och deras möjlighet att vara med i skolarbetet och utveckla det är en central del av Merituulen koulus verksamhetskultur. Hemmets och skolans fostringssamarbete ökar elevens, klassens och hela skolans välbefinnande och trygghet. Samarbetet mellan hem och skola grundar sig på förtroende, jämlikhet och ömsesidig respekt.

Hemmets och skolans fostringssamarbete

Vårdnadshavare är de vigtigaste samarbetspartner för skolan. Skolans och hemmets gemensamma fostringsansvar förstärks i fortgående dialog mellan hemmet och skolan. Ett gott samarbete mellan hemmet och skolans samt hela skolgemenskapens samhörighet främjas av:

Gemensamma träffar och händelser

Det finns många typer av träffar i skolan bl.a.

I läsåret 2023- 2024 organiseras föräldramöter både i skolan och via webben. Alla kommande händelser och övrigt information hittar ni ochså på Merituulen koulus händelsekalender och Wilma.

Bekanta dig även med dessa:

Skolan deltar ochså i nationella hem och skolans samarbetshändelser. Den nationella Hem och skola- dagen(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) sker årligen den sista fredagen i september. Hem och skola- dagen i Merituulen koulu sker på lördag 30.9.2023.

Äiti ja lapsi yhdessä koululla

Alla Merituulen koulus föräldrar hör till föräldraföreningen. Deltagande i föräldraföreningens verksamhet är frivilligt.

Merituulen koulus föräldraföreningen verkar likvärdig för alla Merituulen koulus elever och skolpersonal. Föreningens verksamhet görs t.ex. olika händelser och materialiska resurser möjligt för skolgemenskap.

Föreningens verksamhet påverkar lokalt till barns tillväxtmiljö bl.a.:

 • främjar fostringsgemenskap, gemenskaplighet och barns välmående
 • följer upp beslutsfattande i kommunen
 • deltar befrämjandet av barns och ungas välbefinnande i Ingå
 • samarbetar med olika företag som arbetar för barns och ungas bästa

Styrelsemedlemmar

 • Iiris Beekelaar, styrelsemedlem
 • Merja Ilván, kassör och SoMe- ansvar
 • Saana Johansson, styrelsemedlem
 • Jenni Kahila, styrelsemedlem
 • Karoliina Kiviniemi, ordförande
 • Minttu Luttinen, styrelsemedlem
 • Pälvi Polojärvi, styrelsemedlem
 • Laura Rantakömi, viceordförande
 • Katariina Vehmas, sekreterare

Mötedagar unde läsåret 2023- 2024

 • 29.8.2023

Kontaktuppgifter

Ni kan ta kontakt med föreningens styrelse via facebook (öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)eller genom att skicka mejl till merituulenkoulunmevy@gmail.co

Wilma i kommunikationen mellan hemmet och skolan

För vårdnadshavaren är Wilma ett dagligt verktyg för att följa med vad som händer i …

Läs mera