Fortsätt till innehållet

Morgon- och eftermiddagsverksamhet i Merituulen koulu

Morgonverksamheten i Merituulen koulu ordnas fr.o.m. klockan 6.30. Eftermiddagsverksamheten börjar genast när skoldagen slutar och pågår till klockan 17.30. Verksamheten ordnas inte på lördagar som undantagsvis är skoldagar.

Merituulen koulus morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas i skolans utrymmen och gården. Morgon- och eftermiddagsverksamhet erbjuds för eleverna i åk 1 och 2, för elever med förlängd läroplikt samt för elever med beslut om särskilt stöd på andra årskurser. Förskoleundervisningens förskoleklubb och skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet är verksamma parallellt i Merituulen koulu.

För morgon- och eftermiddagsversamheten i Merituulen koulu ansvarar skolans rektor, som är också direkt förman för ledarna. För organisering av morgon- och eftermiddagsverksamheten i Ingå kommun ansvarar bildningchefen.

Mera information om organiseringen av morgon- och eftermiddagsverksamheten, bl.a. verksamhetens innehåll, mellanmål och läxläsning finns i läsårsplan.

Ledarna 2023- 2024
  • Liisa Valle
  • Sonja Wide
  • Minna Bergholm
  • Mari Stenström
  • Saila Wessman
  • Heli Helvamo
  • Heidi Latvala

Kontakta ledarna via Wilma, telefon eller e- post (förnamn.efternamn(at)inga.fi).

Morgon- och eftermiddagsverksamhet Merituulen koulu

Idrottsvägen 3

10210 Inkoo

Satu Suonpää

Rektor, Merituulen koulu

Monica Weckström

Skolsekreterare

Bekanta dig även med dessa:

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Målen för morgon- och eftermiddagsverksamheten är att minska den tid som barnen tillbringar ensamma och ge barnen en bekant och trygg plats där de kan tillbringa fritid efter skolan. Förskoleundervisningens förskoleklubb och skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet är verksamma parallellt i skolorna.

Läs mera om verksamhetsavgifter, mål och organisering av verksamheten