Fortsätt till innehållet

Skolbyggnad, Merituulen koulu

Den äldsta delen av Merituulen koulu är byggd på 1964. Sedan dess är skolbyggnad och skolgården renoverats och utvidgats många gånger under årens lopp. Kvalitet av lär- och arbetsmiljö och fastighetens tillstånd följs upp regelbundet med olika kvalitetsmätare.

Ingå kommun har grundat olika arbetsgrupper för uppföljning av kvalitet i Merituulen koulus lär- och arbetsmiljö. Grupperna har följt upp inneluftens och skolfastighetens tilstånd. På den här sidan hittar du samhörande information om saken.

Ingå kommuns tekniska chefen ansvarar för Merituulen koulus skolfastighet.

Peter Bergman

Teknisk chef

Du kanske är intresserad av:

Kommunala fastigheter

Ingå kommun äger och underhåller vissa fastigheter där kommunal service anordnas. Dessa inkluderar till exempel …

Läs mera