Fortsätt till innehållet

Dagliga arbetstider i Västankvarns skola

Morgonövervakning på skolgården börjar klockan 8.00. Skoldagen börjar klockan 8.30 och slutar klockan 12.30 eller klockan 14.30. Efter skoldagen ordnas övervakning för elever som väntar på skolskjutsar.

Skoldagar under läsåret 2023- 2024

Lektionstider
Rasttider

Du kanske är intresserad av:

Läsårets arbets- och lovtider

Ett läsår har 190 arbetsdagar. Av dessa bortfaller självständighetsdagen, trettondagen och första maj om de infaller på en vardag.

Läsårets arbets- och lovtider