Fortsätt till innehållet
Koulun logo, jossa puunrunkona kynä

Välkommen till Västankvarns skola!

Västankvarns skola är en liten byskola i västra Ingå. Skolan ligger i en berikande omgivning med naturen bakom knuten. Skolgårdens mångsidiga miljö inbjuder till utomhusundervisning, lekar, spel och idrott.

I skolan arbetar årskurserna 1-4 samt en integrerad förskola. Detta läsår har skolan ca. 11 elever. Efter fyran fortsätter eleverna i Kyrkfjärdens skola, där de går klasserna 5-6.

Understödsföreningen Almus r.f. erbjuder eftermiddagsverksamhet för skolans elever i skolans utrymmen.

Ta kontakt

Västankvarns skola

Västankvarnsvägen 399

10230 Ingå st.

Henrika Ekman

Rektor, Västankvarns skola

E-postadresser enligt principen fornamn.efternamn(at)inga.fi förutom i de fall där annan e-postadress har angivits.

Kontakt mellan skola och hem även via Wilma.

Rektor Henrika Ekman +358 50 322 0891

Klasslärare Irina Andersson +358 50 440 3868

Undervisningspersonal

Åk f-2 Henrika Ekman
Åk 3-4 Irina Andersson

Speciallärare inom småbarnspedagogiken, Ulrika Eur-Nyholm

Timlärare, Mats Lindroos

Speciallärare, Nora Sund


Helena Träskman, skolgångshandledare och eftisledare


Skolhälsovård

Jenny Rosenqvist, +358 50 5950 462, jenny.rosenqvist(at)luvn.fi

Skolkurator

Ulla Ekblad, +358 50 373 2160, ulla.ekblad@luvn.fi

Mat- och städningsservice

Heidi Lindqvist

Hem och skola- förening

Understödsföreningen Almus r.f.
Frida Sundäng +358 41 498 0274

Bekanta dig även med dessa:

Du kanske är intresserad av: