Fortsätt till innehållet

Morgon- och eftermiddagsverksamhet i Västankvarns skola

Morgonverksamheten i Västankvarns skola ordnas fr.o.m. kl. 7.00. Eftermiddagsverksamheten börjar genast när skoldagen slutar och pågår till kl. 17.00. Verksamheten ordnas inte på lördagar som undantagsvis är skoldagar.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet i Västankvarns skola ordnas i skolans utrymmen och på skolgården.

Ingå kommun har beviljat understöd åt Understödsföreningen Almus r.f. som ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet i Västankvarns skola enligt lagen om grundläggande utbildning. Verksamheten ordnas för eleverna i åk 1 och 2, för elever med förlängd läroplikt samt för elever med beslut om särskilt stöd på andra årskurser i Västankvarns skola. Utöver den lagstadgade verksamheten erbjuder Understödsföreningen Almus r.f. verksamhet också för förskolan och årskurserna 3 och 4.

Ordförande för Understödsföreningen Almus r.f. Frida Sundäng är direkt förman för ledarna.

Ledarna 2023- 2024
  • Helena Träskman

Morgon- och eftermiddagsverksamhet Västankvarns skola

Understödsföreningen Almus r.f.

Västankvarnsvägen 399 10230 Ingå st.

Mera information om verksamheten:

Frida Sundäng

Ordförande, Understödsföreningen Almus r.f.

Bekanta dig även med dessa:

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Målen för morgon- och eftermiddagsverksamheten är att minska den tid som barnen tillbringar ensamma och ge barnen en bekant och trygg plats där de kan tillbringa fritid efter skolan. Förskoleundervisningens förskoleklubb och skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet är verksamma parallellt i skolorna.

Läs mera om verksamhetsavgifter, mål och organisering av verksamheten