Fortsätt till innehållet

Samarbetet mellan hem och skola i Västankvarns skola

Vårdnadshavarnas delaktighet och deras möjlighet att vara med i skolarbetet och utveckla det är en central del av Västankvarn skolas verksamhetskultur. Hemmets och skolans fostringssamarbete ökar elevens, klassens och hela skolans välbefinnande och trygghet. Samarbetet mellan hem och skola grundar sig på förtroende, jämlikhet och ömsesidig respekt.

Hemmets och skolans fostringssamarbete

Vårdnadshavarna är skolans viktigaste samarbetsparter. Skolans och hemmets gemensamma fostringsansvar förstärks i fortgående dialog mellan hemmet och skolan. Ett gott samarbete mellan hemmet och skolans samt hela skolgemenskapens samhörighet främjas av:

Gemensamma träffar och händelser

Det finns många typer av träffar i skolan t.ex.

Alla kommande händelser och övrigt information hittar ni på Wilma.

Skolan deltar ochså i nationella hem och skolans samarbetshändelser. Den nationella Hem och skola- dagen(du flyttas till en ny sida) sker årligen den sista fredagen i september.

Äiti ja lapsi yhdessä koululla

Understödsföreningen Almus r.f. är en viktig aktör och samarbetspartner.

Föräldraföreningen har en betydelsefull roll i utfärder och olika slags stödjande
verksamhet i skolan, både i form av extra utfärdsmat som ekonomiska bidrag till utfärder, biblioteksböcker, material och redskap till skolan. Föräldraföreningen bidrar med en guldkant i skolans vardag. Föreningen har ochså drivit privat
eftermiddagsverksamhet för skolans elever i den röda skolbyggnaden i ca 25 år.

Föreningens verksamhet påverkar lokalt barnens uppväxtmiljö:

  • Främjar fostringsgemenskap, gemenskaplighet och barns välmående
  • följer beslutsfattande i kommunen
  • deltar i befrämjandet av barns och ungas välbefinnande i Ingå
  • Samarbetar med olika företag som arbetar för barns och ungas bästa

Understödsföreningen Almus r.f. (du flyttas till en ny sida) ger ut egen information.