Fortsätt till innehållet

Regelbunden träning på utomhusplanerna

Träningsperioden pågår från maj till oktober.

Regelbundna träningstider beviljas till följande utomhusplaner: