Fortsätt till innehållet

Fastighetsägarens skyldigheter

Fastighetsinnehavarens skyldigheter

Fastighetens ägare eller innehavare ansvarar för fastighetens vattenförsörjning och dess behandling av avloppsvatten (lag om vattentjänster 6 §). När alla renar sitt avloppsvatten korrekt minskar de hygieniska olägenheterna i boendemiljön och vid stränderna, övergödningen av vattendragen dämpas och risken för förorening av grundvattnet minskar.

På glesbygden innebär avloppsvattenförordningen att varje fastighet bör rena sina avloppsvatten. Avloppsutsläppen ses som en verksamhet som medför risk för förorening av miljön. Verksamheten omfattas därför också av miljöskyddslagens, avfallslagens och kemikalielagens allmänna principer och skyldigheter.

Det innebär bland annat att fastighetsinnehavaren ska: