Fortsätt till innehållet

Avvikelse från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten

Det är möjligt att ansöka om undantagslov gällande reningskraven för avloppsvatten. Ansökan behandlas av miljövårdsmyndigheten i Ingå. Tillståndet är tidsbundet och i kraft högst fem år i sänder.

När är det möjligt att avvika från kraven?

Förutsättningen för tillstånd att avvika från kraven är att

Vid bedömningen av huruvida åtgärderna är oskäliga tas följande i hänsyn vad gäller fastighetens innehavare:

Ett beviljat tillstånd förfaller om användningen av fastigheten ändras så att belastningen ökar eller fastigheten byter ägare eller innehavare.

För behandlingen av tillståndsansökan uppbärs en avgift.

Blanketter för att ansöka undantagslov

Ifall du söker om avvikelse på basen av socialt hinder (blankett 3 D), behöver du som bilaga ett utlåtande från socialtjänsterna.