Fortsätt till innehållet

Skolkuratorn

Skolkuratorn finns till för eleverna, skolorna och hemmen i Ingå. Skolkuratorn hjälper om barn eller unga har problem med skolgången, kamratrelationer eller om det sker stora förändringar i livet. Stöd kan sökas också i frågor i anslutning till elevens liv eller andra frågor i anslutning till utveckling och uppväxt.

Vad gör en skolkuratorn?

Skolkuratorn:

Västra Nylands välfärdsområde ordnar elevhälsans kuratorstjänster i Ingå.

Vad kan skolkuratorn hjälpa till med?

Om du har oavsett frågor eller problem, kan du vända dig till kuratorn för handledning. Ibland kan det uppstå frågeställningar som skolkuratorn inte har resurser att lösa, men då hjälper kuratorn dig att hitta vidare till rätt person eller myndighet.

Som elev kan du vända dig till skolkuratorn då något tynger dig och som du skulle vilja prata om med någon vuxen. Vårdnadshavaren kan kontakta skolkuratorn om det finns oro för barnet eller familjesituationen och man känner att man behöver stöd, råd eller handledning.

Det kan till exempel handla om:

Skolkuratorn har tystnadsplikt. Kuratorn är dock enligt Barnskyddslagens §25 anmälningsskyldig om hon i sin arbetsuppgift får kännedom om ett barn för vars del omständigheterna kräver att behovet av barnskydd utreds.

Skolkuratorn i Ingå skolor:

Skolkuratorn arbetar i alla Ingå-skolor. Ta kontakt också via Wilma(du flyttas till en ny sida).

Ulla Ekblad

Skolkurator

Skolkuratorer i Lojo högstadieskolor:

Skolkuratorn jobbar enligt följande schema i de olika skolorna:

Degerby skola:

  • måndagar ojämna veckor

Kyrkfjärdens skola:

  • torsdagar
  • fredagar

Merituulen koulu:

  • tisdagar
  • onsdagar

Västankvarns skola: vid behov

Mottagningstiderna följer skolårets arbetsplan, ändringar i mottagningstider kan ske.

Du kanske är intresserad av:

Elevvård

Elevvård innebär att främja och upprätthålla elevens studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa, sociala välbefinnande och verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa i skolan. Elevvårdsarbetet ska utgå från barnets bästa.

Läs mera