Fortsätt till innehållet

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar med enskilda elever, deras familjer och lärare för att skapa goda förutsättningar för elevernas välmående och inlärning i skolorna.

Vad gör skolpsykolog?

Skolpsykolog arbetar i nära samarbete med eleven och dennas familj. 

Skolpsykolog:

Västra Nylands välfärdsområde ordnar elevhälsans psykologtjänster i Ingå.

Vad kan skolpsykolog hjälpa till med?

Föräldrar kan kontakta skolpsykologen med frågor kring barnets utveckling, inlärning, relationer eller beteende.

Skolpsykologen har tystnadsplikt. Skolpsykologen är dock enligt Barnskyddslagens §25 anmälningsskyldig om hon i sin arbetsuppgift får kännedom om ett barn för vars del omständigheterna kräver att behovet av barnskydd utreds.

Mirjami Karttunen

Skolpsykolog, Merituulen koulu

Skolpsykologen jobbar enligt följande schema i de olika skolorna:

Degerby skola: onsdagar (Annika Tuomi)

Kyrkfjärdens skola: torsdagar (Annika Tuomi)

Merituulen koulu: måndagar (Mirjami Karttunen)

Västankvarns skola: efter behovet (Annika Tuomi)

Mottagningstiderna följer skolårets arbetsplan, ändringar i mottagningstider kan ske.

Du kanske är intresserad av:

Elevvård

Elevvård innebär att främja och upprätthålla elevens studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa, sociala välbefinnande och verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa i skolan. Elevvårdsarbetet ska utgå från barnets bästa.

Läs mera