Fortsätt till innehållet

Välkommen till biblioteket!

Ögonen öppna! medborgarens läsutmaning

Läs fyra böcker och delta i utlottningen! Biblioteket och delaktighetsprojektet utmanar dig att läsa fyra …

Läs mera

Ingå bibliotek och Degerby närbibliotek hör till Helle-biblioteksnätet som omfattar 12 kommuner. Helle-bibliotek finns i Borgå, Sibbo, Pernå, Askola, Lovisa, Lappträsk, Mörskom, Pukkila, Hangö, Ingå, Raseborg och Sjundeå.

E-material i Helle-biblioteken

I nätbiblioteket finns böcker, ljudböcker, filmer och tidskrifter. Bekanta dig med e-materialet i Helle-biblioteken.

E-material i Helle-biblioteken

Bibliotekens kontaktuppgifter

Degerby bibliotek

Degerbyvägen 106, 10160 Ingå